Valpar / Uppfödning

Vi har kennel och uppfödning med valpar av rasen Gonczy Polski. Men när vi ej har egna valpar har jag ändå kunnat hjälpa en del personer här i Sverige att finna en liten jaktkamrat.
Jag har mycket god insikt i vad som finns eller planeras för kull i Polen. Jag känner många yrkeshundförare i Polen och vissa av dem har så många som 15-20 stycken Gonczy Polski, som de jagar aktivt med. Jag kan då hjälpa till att hitta en lämplig valp.
När jag väljer ut valparna hos hundförarna i Polen, har jag stor möjlighet att se vilken parning som kan ha goda anlag till att bli en bra jakthund i framtiden. Jag går personligen med mina hundar på de jakterna och jagar ihop med dessa yrkeshundförare och deras hundar. Jag kan följa föräldradjuren och se hur de jagar och hur de beter sig socialt. Det är mycket viktigt att det även är snälla och mysiga Familjehundar som även är snälla och trevliga mot andra hundar. Det går ej att ha hundar som är bytesmedvetna och står och bråkar med andra hundar på dessa jakter, för då får de ej komma tillbaka och de tar betalt för detta, så det skulle innebära att de förlorar inkomst.

Jag har själv gått många jaktprov med mina egna hundar i Polen och har många vänner med god kunskap om de olika hundarna och jag har full insikt i meritlistorna efter dessa jaktprov.

Vuxna injagade eller grundtränad unghundar

Varje år sparar mina vänner en eller fler hundar, som de under årets lopp tränar i båda lydnad, spår och jakt på vildsvin. Dessa hundar kan jag hjälpa till att förmedla, om man känner att man inte riktigt har tid eller kunskap i hur man tränar upp en jakthund. Det är ganska bekvämt och hunden har oftast goda kunskaper och har redan varit med i jakt vid flera skarpa tillfällen. Det tar ett tag att bygga upp förtroendet med en sådan hund, men det jaktliga har den redan med sig i bagaget och kommer snabbt igång med jakten när den väl känner sig trygg i den nya Familjen och den nya miljön. En stor fördel i ett sånt här upplägg är att man kan vara ganska säker på att hunden inte är rädd för vildsvin av någon anledning i varje fall, utan att man kan känna sig trygg i att den kommer att jaga vildsvin, älg eller björn eller vad det nu kan tänkas, som man har för avsikt att jaga med den.